/Ανακοίνωση Πρόσληψης Ωρομίσθιου Προσωπικού (29 ατόμων Καθηγητών Μουσικής διδασκαλίας – 1 άτομο Καθηγητή Πληροφορικής – 3 άτομα Εκπαιδευτών καλλιτεχνικών εργαστηρίων) με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

Ανακοίνωση Πρόσληψης Ωρομίσθιου Προσωπικού (29 ατόμων Καθηγητών Μουσικής διδασκαλίας – 1 άτομο Καθηγητή Πληροφορικής – 3 άτομα Εκπαιδευτών καλλιτεχνικών εργαστηρίων) με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την ανακοίνωση.