/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2022 (Επαναπροκήρυξη από ΣΟΧ 1/2021) Για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2022 (Επαναπροκήρυξη από ΣΟΧ 1/2021) Για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την ανακοίνωση ΣΟΧ1.2022

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το έντυπο ΣΟΧ

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το παράρτημα ΣΟΧ