/Δημοσίευση πρόκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη καθηγητών φυσικής αγωγής ωρομίσθιων ΙΔΟΧ, για την υλοποίηση του προγράμματος Άθληση για όλους με ιδία μέσα περιόδου 2022-2023