/ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Π.

ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Π.

Η ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Π. αποτελεί έναν κοινωφελή μη κερδοσκοπικό πολιτιστικό οργανισμό που ιδρύθηκε το 1996. Διοικείται από τον Πρόεδρο της και δεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο που αποφασίζουν για τη διαμόρφωση των στρατηγικών στόχων της. Τα στελέχη που εργάζονται για τη ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Π. όπως και οι εξωτερικοί συνεργάτες της αποτελούν ανθρώπους του δήμου Πέλλας εξειδικευμένους σε τομείς πολιτισμού, προβολής και τουρισμού.