//Ανθρώπινο δυναμικό

Ανθρώπινο δυναμικό

Επικοινωνία

όπου at αντικαταστήστε
με το σύμβολο @
 Όνομα Τηλέφωνο Email
Πρόεδρος Δ.Σ. Απόστολος Φάκκας 2382084372 info at depag.gr
Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ζαχαρούλα Παλαμιδά 2382084380 palamida at depag.gr
Γραμματεία Διεύθυνσης Ελένη Αρχιτεκτονίδου 2382084371 grammateiadepag at depag.gr
Λογιστήριο Συμέλα Μαυρίδου 2382084373 logistirio at depag.gr
Λογιστήριο Νίκος Κωνσταντινίδης 2382084377 nkonstanti at depag.gr
Γρ. Προσωπικού Δημήτρης Μπουλουσάκης 2382084374 bull at depag.gr
Γρ. Ευρ. Προγραμμάτων Άννα-Μαρία Σαββίδου 2382084375 asavidou at depag.gr
Γρ. Εκδηλώσεων Βάσω Πασσαλή 2382084381 politismos at depag.gr
Κέν. Στήριξης Οικογένειας Αθηνά Στάχταρη 2382084385