//Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο

Απόστολος Φάκκας
Πρόεδρος ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Π
Ιωάννα Ζαφειρίου Αντιπρόεδρος ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Π.
Χρήστος Πασσαλής Αιρετό Μέλος
Δημήτριος Χριστοφορίδης Αιρετό Μέλος
Αναστάσιος Στεφανίδης Αιρετό Μέλος
Ερασμία Λούσπα Λαϊκό Μέλος
Απόστολος Ασλανίδης Λαϊκό Μέλος
Γεωργία Λάζου Λαϊκό Μέλος
Αναστασία Χατζηλιάδου Λαϊκό Μέλος
Ιωάννης Κετίκογλου Λαϊκό Μέλος
Άννα-Μαρία Σαββίδου Εκπρόσωπος Εργαζομένων