//Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο

Απόστολος Φάκκας Πρόεδρος ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Π
Ζωή Κουτσοκώστα Αντιπρόεδρος ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Π.
Ιωάννα Ζαφειρίου Αιρετό Μέλος
Αντώνης Καραμπατζάκης Αιρετό Μέλος
Δημήτρης Χριστοφορίδης Αιρετό Μέλος
Αγγελική Στιντσιούδη Λαϊκό Μέλος
Παναγιώτα Φλήρη Λαϊκό Μέλος
Σοφία Κοσμόγλου Λαϊκό Μέλος
Κυριάκος Τσολακούδης Λαϊκό Μέλος
Κωνσταντίνος Κάμτσης Λαϊκό Μέλος
Δημήτρης Μπουλουσάκης Εκπρόσωπος Εργαζομένων