/Διαγωνισμός επιχειρήσεων εφαρμογής μέτρων για την ενεργειακή αποδοτικότητα από την ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Π.

Διαγωνισμός επιχειρήσεων εφαρμογής μέτρων για την ενεργειακή αποδοτικότητα από την ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Π.

Η Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού και Ανάπτυξης Πέλλας (ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Π.) στο πλαίσιο του έργου διασυνοριακής συνεργασίας Energy Efficiency in the cross border area as an indicative factor for environmental policy με ακρωνύμιο ENPOL-EE διοργανώνει διαγωνισμό με θέμα την βελτίωση στην ενεργειακή αποδοτικότητα από τις επιχειρήσεις του δήμου Πέλλας. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πόρους των συμμετεχουσών χωρών.

Οι επιχειρήσεις καλούνται να εκθέσουν την εφαρμογή μέτρων ενεργειακής αποδοτικότητας στα πλαίσια της λειτουργίας τους. Η διαδικασία περιλαμβάνει την συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου το οποίο θα πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικά μέσα (π.χ. φωτογραφικό υλικό, ενεργειακές μελέτες, κ.α.) που θα τεκμηριώνουν το περιεχόμενό του.

Ο όρος «ενεργειακή αποδοτικότητα» αφορά στην ενεργειακή συμπεριφορά κάθε ανθρώπινης δραστηριότητας. Έχει καθιερωθεί να σχετίζεται περισσότερο με το κτιστό περιβάλλον (κτίρια και υπαίθριοι χώροι) καθώς και τον εξοπλισμό όλων των τύπων που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος (π.χ. αυτοκίνητο, μηχανολογικός εξοπλισμός κατοικίας κοκ).

Η αλλαγή της ενεργειακής συμπεριφοράς λοιπόν με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας άρα και τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας τους.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι υποψήφιοι υποβάλλουν υπογεγραμμένο και σφραγισμένο το ερωτηματολόγιο και τα συνοδευτικά έγγραφα α) στα Γραφεία της ΔΗΚΕΠΑΠ κλειστό φάκελο ή/και β) ηλεκτρονικά στο e-mail: [email protected]
Θα απονεμηθούν συνολικά 3 βραβεία στις καλύτερες συμμετοχές. Τα βραβεία περιλαμβάνουν κατάλληλο εξοπλισμό που σχετίζεται με το θέμα του διαγωνισμού. Όλες οι συμμετοχές θα λάβουν τιμητικό δίπλωμα. Η βράβευση θα γίνει σε ειδική εκδήλωση για την οποία θα ενημερωθούν όλοι οι συμμετέχοντες.

Προθεσμία υποβολής: Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020

Περισσότερες πληροφορίες:
Επικοινωνήστε με την ΔΗΚΕΠΑΠ αν είστε επιχείρηση στον δήμο Πέλλας και έχετε εφαρμόσει μέτρα ενεργειακής αποδοτικότητας και εμείς θα σας στείλουμε το ερωτηματολόγιο και
θα σας ενημερώσουμε για τους όρους συμμετοχής.
Υπεύθυνη επικοινωνίας: Άννα Μαρία Σαββίδου, τηλ. 2382084375,
e-mail: [email protected]

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το ερωτηματολόγιο.

Από το Γραφείο Τύπου