/ΔΣ της ΔΗΚΕΠΑΠ: Έγκριση ισολογισμού και απολογισμού έτους χρήσης 2017

ΔΣ της ΔΗΚΕΠΑΠ: Έγκριση ισολογισμού και απολογισμού έτους χρήσης 2017

Την Δευτέρα 2 Ιουλίου 2018 και ώρα 17:00 μ.μ., στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού και Ανάπτυξης Πέλλας (Πνευματικό Κέντρο -Βόρεια πτέρυγα), θα συνέλθει σε τακτική συνεδρίαση το Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Π., με το παρακάτω θέμα της Ημερησίας Διάταξης:

1. Έγκριση Ισολογισμού Απολογισμού της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού και Ανάπτυξης Πέλλας του έτους χρήσης 2017.

Δεύτερη συνεδρίαση
Την ίδια ημέρα και στον ίδιο χώρο, λίγο αργότερα, στις 18.00 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί δεύτερη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Π., με τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

  1. Απόφαση ανανέωσης ενοικιαστηρίου για το χώρο στέγασης τμήματος Φιλαρμονικής Γιαννιτσών.
  2. Απόφαση προέγκρισης 2ης τροποποιητικής νομικής δέσμευσης (προέγκριση 2οθ ΑΠΕ) της πράξης με τίτλο «Δημιουργία Πολυθεάματος για τη ζωή και το έργο του Μ. Αλεξάνδρου» της ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Π. του μέτρου 19.2 του προγράμματος «Αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδος 2014-2020», κωδικός ΟΠΣΑΑ: 177365.
  3. Απόφαση έγκρισης δαπάνης και διάθεση πίστωσης καθώς και έγκριση αριθ. 19/2018 μελέτης για την απ΄ ευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας για διάστημα 2018-2019.
  4. Απόφαση έγκρισης δαπάνης και διάθεση πίστωσης καθώς και της έγκρισης υπ΄ αριθμ. αριθ. 20 /2018 μελέτης για την απ΄ ευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για διάστημα 2018-2019.
  5. Απόφαση έγκρισης αμοιβής νομικού συμβούλου της επιχείρησης για το 1ο και 2ο τρίμηνο του έτους 2018.
  6. Απόφαση αποδοχής χρηματοδοτήσεων 2ο τρίμηνο 2018.
  7. Απόφαση έγκρισης δαπάνης και διάθεση πίστωσης καθώς και έγκριση της υπ΄ αριθμ. 21/2018 μελέτης για την απ’ ευθείας ανάθεση ξυλουργικών εργασιών σε αποθηκευτικό χώρο στο Πνευματικό Κέντρο Γιαννιτσών.
  8. Απόφαση έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης καθώς και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της υπ΄ αριθμ. 22/2018 μελέτης για την προμήθεια λοιπών αναλώσιμων υλικών (πλαστικά είδη εστίασης) για την υλοποίηση εκδηλώσεων.
  9. Διάφορες εγκρίσεις δαπανών.
  10. Διάφορα θέματα –αιτήσεις.

Από το Γραφείο Τύπου