/Εικαστικός Μαθητικός Διαγωνισμός και Διαγωνισμός Φωτογραφίας με μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων των Δήμων Πέλλας και Νεγκότινο

Εικαστικός Μαθητικός Διαγωνισμός και Διαγωνισμός Φωτογραφίας με μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων των Δήμων Πέλλας και Νεγκότινο

Εικαστικό Μαθητικό Διαγωνισμό και Διαγωνισμό Φωτογραφίας διοργανώνει ο Δήμος Πέλλας και η ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Π. με τη συμμετοχή μαθητών Γυμνασίων και Λυκείων του Δήμου Πέλλας και του Δήμου Νεγκότινο, με θέμα: «Ζωγραφίζουμε και Φωτογραφίζουμε για την ενεργειακή αποδοτικότητα και το περιβάλλον».

Λίγα λόγια για το διαγωνισμό
Ο διαγωνισμός διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου διασυνοριακής συνεργασίας Energy Efficiency in the cross border area as an indicative factor for environmental policy με ακρωνύμιο ENPOL-EE. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πόρους των συμμετεχουσών χωρών. Στη διαγωνιστική διαδικασία συμμετέχουν σχολεία από την Ελλάδα και την χώρα εταίρο, και συγκεκριμένα τα Γυμνάσια και Λύκεια του Δήμου Πέλλας και του Δήμου Νεγκότινο.

Θεματολογία
Το θέμα του διαγωνισμού των μαθητών θέτει στο επίκεντρο τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και την άμεση συνεισφορά της στο περιβάλλον. Ο όρος «ενεργειακή αποδοτικότητα» αφορά στην ενεργειακή συμπεριφορά κάθε ανθρώπινης δραστηριότητας. Έχει καθιερωθεί να σχετίζεται περισσότερο με το κτιστό περιβάλλον (κτίρια και υπαίθριοι χώροι) καθώς και τον εξοπλισμό όλων των τύπων που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος (π.χ. αυτοκίνητο, μηχανολογικός εξοπλισμός κατοικίας κοκ). Η αλλαγή της ενεργειακής συμπεριφοράς των ανωτέρω με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας αποτελεί τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας τους.

Στόχος της δράσης είναι οι μαθητές να κατανοήσουν και στην συνέχεια να αποτυπώσουν δημιουργικά τον θετικό αντίκτυπο της εφαρμογής μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας στην καθημερινότητα τους και στην συνεισφορά που έχουν τα μέτρα αυτά στην προστασία του περιβάλλοντος και τη μείωση του διοξειδίου του άνθρακα.

Οι μαθητές καλούνται να σκεφτούν (α) τρόπους για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κατοικιών τους και (β) τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας στις κατοικίες τους και να τους αποδώσουν εικαστικά (τα Γυμνάσια) και φωτογραφικά (τα Λύκεια).

Τεχνικές
Οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν διάφορες τεχνικές καλλιτεχνικής έκφρασης, όπως για παράδειγμα τη ζωγραφική, το κολλάζ κ.α. με ελευθερία στην επιλογή των υλικών. Εναλλακτικά, οι μαθητές μπορούν να δημιουργήσουν και τρισδιάστατες κατασκευές (π.χ. μακέτες).

Τρόπος εργασίας
Οι μαθητές μπορούν να εργαστούν σε ομάδες ή ατομικά.

Υποβολή
Για τους μαθητές των Γυμνασίων και Λυκείων του Δήμου Πέλλας

Κάθε εικαστική δημιουργία σημαίνεται με έναν οκταψήφιο αριθμό στο πίσω μέρος της και συνοδεύεται από ένα κλειστό φάκελο. Ο φάκελος αναγράφει εξωτερικά μόνο τον οκταψήφιο αριθμό και εσωτερικά περιέχει μια κόλλα Α4 όπου αναφέρονται ο τίτλος του έργου, το/α όνομα/τα του μαθητή/ών, την τάξη και το σχολείο του/τους.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι υποψήφιοι υποβάλλουν στα Γραφεία της ΔΗΚΕΠΑΠ:
(α) το πρωτότυπο έργο
(β) τον κλειστό φάκελο.

Ο Δήμος Νεγκότινο μεταφέρει τις συμμετοχές στην έδρα της ΔΗΚΕΠΑΠ. Αν δεν είναι δυνατή η μεταφορά, αποστέλλεται φωτογραφικό υλικό όλων των συμμετοχών στη ΔΗΚΕΠΑΠ για την διαδικασία αξιολόγησης (τρεις φωτογραφίες από κάθε έργο).

Βραβεία
Θα απονεμηθούν συνολικά 6 βραβεία στις έξι καλύτερες συμμετοχές (Τρία για τους μαθητές Γυμνασίων στον εικαστικό διαγωνισμό και τρία για μαθητές Λυκείων στον διαγωνισμό Φωτογραφίας). Τα βραβεία περιλαμβάνουν οπτικοακουστικό εξοπλισμό ο οποίος θα εγκατασταθεί στην τάξη των νικητών.

Επίσης, θα επιλεγούν επιλαχούσες συμμετοχές. Σε περίπτωση που οι βραβευθείσες συμμετοχές ανήκουν σε μαθητές της ίδιας τάξης, ο εξοπλισμός της μιας θα δοθεί στην πρώτη επιλαχούσα συμμετοχή.

Όλοι οι μαθητές των νικητήριων ομάδων (βραβευθεισών και επιλαχουσών) θα λάβουν από ένα τιμητικό δίπλωμα.

Η βράβευση θα γίνει σε ειδική εκδήλωση για την οποία θα ενημερωθούν όλοι οι συμμετέχοντες.

Προθεσμία υποβολής: Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020.

Περισσότερες πληροφορίες:
Υπεύθυνη επικοινωνίας: κα Άννα Μαρία Σαββίδου,
τηλ. 2382084375, e-mail: [email protected]

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τα αρχεία της πρόσκλησης

Από το Γραφείο Τύπου