/Ετήσιες εκδηλώσεις

Ετήσιες εκδηλώσεις

Γιορτή Γραμμάτων (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ)

Σε συνεργασία με την δημοτική βιβλιοθήκη πραγματοποιούνται εκδηλώσεις σε όλες τις Δημοτικές ενότητες, για την αξία και προσφορά του βιβλίου, την σημαντικότητα καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας και την ενημέρωση και προβολή νέων στοιχείων που αφορούν τον ελληνικό πολιτισμό, την ιστορία κάθε περιοχής και τις ευρωπαϊκές εξελίξεις. Οι εκδηλώσεις συνδυάζονται με την φιλοξενία και παρουσίαση βιβλίων τοπικών συγγραφέων, ομιλίες συγγραφέων από την υπόλοιπη Ελλάδα και ημερίδες με θέμα τον αναλφαβητισμό και την δυνατότητα προσφοράς καλύτερης παιδείας στα παιδιά. Σε συνεργασία με το προσωπικό όλων των σχολικών βαθμίδων της εκπαίδευσης πραγματοποιούνται κοινές παρουσίες στα σχολεία για την ενημέρωση των μαθητών.