/ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΑΜΠΕΛΙΩΤΙΚΑ ΣΤΙΣ 19-20 ΜΑΪΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΑΜΠΕΛΙΩΤΙΚΑ ΣΤΙΣ 19-20 ΜΑΪΟΥ

Αριθ. Πρωτ:535/13-05-2022

                                                                                                              ΠΡΟΣ:ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΧΑΛΚΙΑ ΗΧΟΧΡΩΜΑ

                                                               ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΛΛΑΣ   ενδιαφέρεται να αναθέσει την:« ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΑΜΠΕΛΙΩΤΙΚΑ ΣΤΙΣ 19-20 ΜΑΪΟΥ