/ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗΣ

 ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗΣ

Αριθ. Πρωτ:1057/07-12-2021

                                                                                          ΠΡΟΣ: κ.  ΜΟΔΙΩΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟ

                                                   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΛΛΑΣ   ενδιαφέρεται να αναθέσει την:«  ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗΣ  »