/Οριστικοί πίνακες κατάταξης ΣΟΧ1/2021

Οριστικοί πίνακες κατάταξης ΣΟΧ1/2021

Από την ΔΗΚΕΠΑΠ και μετά τις ενστάσεις που κατατέθηκαν για τις θέσεις με κωδ.100 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ και με κωδ.102 ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ στην προκήρυξη ΣΟΧ1/1044/3.12.21, οι Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης αναμορφώνονται ως εξής:

Πίνακας κωδ.100 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

Πίνακας κωδ.102 ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ