/ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ για την υλοποίηση των προγραμμάτων «Άθληση για όλους» της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ για την υλοποίηση των προγραμμάτων «Άθληση για όλους» της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Η μοριοδότηση των υποψηφίων έγινε με βασικό κριτήριο την ανεργία. Σύμφωνα με το Οργανωτικό Πλαίσιο των Π.Α.γ.Ο (ΦΕΚ 461/τΒ/14.2.20), και χωρίς να υπάρξουν ενστάσεις, καθώς και με βάση τον πίνακα που ακολουθεί επιτυχόντες στο νέο Πρόγραμμα Μαζικού Αθλητισμού είναι και οι 19 υποψήφιοι που διαθέτουν ανεργία εφόσον καλύπτονται τα τμήματα. Οι υποψήφιοι που δεν είναι άνεργοι θα προσληφθούν για συγκεκριμένες ώρες αν παραστεί ανάγκη.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τον Οριστικό Πίνακα 2020-21