/ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ για την υλοποίηση των προγραμμάτων «Άθληση για όλους» της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ για την υλοποίηση των προγραμμάτων «Άθληση για όλους» της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού

Η μοριοδότηση των υποψηφίων έγινε με βασικό κριτήριο την ανεργία. Οι προκηρυσσόμενες θέσεις των Π.Φ.Α. για την ΔΗΚΕΠΑΠ είναι 10 με βάση την απόφαση του Δ.Σ. 78/2021 της ΔΗΚΕΠΑΠ.

Σύμφωνα με το Οργανωτικό Πλαίσιο των Π.Α.γ.Ο (ΦΕΚ 461/τΒ/14.2.20) και με βάση τον πίνακα που ακολουθεί δεν κατατέθηκε καμία ένσταση στον προσωρινό πίνακα κατάταξης. Σύμφωνα με την μοριοδότηση στον 1ο πίνακα που ακολουθεί προσλαμβάνονται οι 8 ΠΦΑ και στον 2ο πίνακα όπου για ποσοστό 20% των θέσεων αυτών δεν προσμετρούνται τα μόρια προϋπηρεσίας προσλαμβάνονται 2 ΠΦΑ.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τον πίνακα.