/ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ για την υλοποίηση των προγραμμάτων «Άθληση για όλους» της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ για την υλοποίηση των προγραμμάτων «Άθληση για όλους» της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού

Η μοριοδότηση των υποψηφίων έγινε με βασικό κριτήριο την ανεργία. Οι προκηρυσσόμενες θέσεις των Π.Φ.Α. για την ΔΗΚΕΠΑΠ είναι 11 με βάση την απόφαση του Δ.Σ. 80/2022 της ΔΗΚΕΠΑΠ.

Σύμφωνα με το Οργανωτικό Πλαίσιο των Π.Α.γ.Ο (ΦΕΚ 461/τΒ/14.2.20) και με βάση τον προσωρινό πίνακα με αριθμ. 1453/2022 που αναρτήθηκε, δεν κατατέθηκε καμία ένσταση. Καταρτίσθηκε ο οριστικός πίνακας όπου στην 1η σειρά κατάταξης προσλαμβάνονται οι 9 ΠΦΑ που είχαν ανεργία ως βασικό προσόν για την μοριοδότησή τους και με υπολογιζόμενη την εμπειρία τους στα προγράμματα ΠΑγΟ και στην 2ο σειρά για το ποσοστό 20% των θέσεων δεν προσμετρούνται τα μόρια προϋπηρεσίας και προσλαμβάνονται 2 ΠΦΑ.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τον πίνακα