/Οριστικός πίνακας κατάταξης εκπαιδευτικού προσωπικού σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 623/03-08-2021 ανακοίνωση.