/Οριστικός πίνακας κατάταξης πτυχιούχων φυσικής αγωγής για την υλοποίηση των προγραμμάτων «Άθληση για όλους» της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Οριστικός πίνακας κατάταξης πτυχιούχων φυσικής αγωγής για την υλοποίηση των προγραμμάτων «Άθληση για όλους» της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Η μοριοδότηση των υποψηφίων έγινε με βασικό κριτήριο την ανεργία. Οι προκηρυσσόμενες θέσεις των Π.Φ.Α. για την ΔΗΚΕΠΑΠ είναι 18 με βάση την έγκριση προγραμμάτων. Σύμφωνα με το Οργανωτικό Πλαίσιο των Π.Α.γ.Ο (ΦΕΚ 1774/τΒ/17.6.16), και χωρίς να υπάρξουν αλλαγές μετά τη μια ένσταση, καθώς και με βάση τον πίνακα που ακολουθεί επιτυχόντες στο νέο Πρόγραμμα Μαζικού Αθλητισμού είναι με εμπειρία και για ποσοστό 20% των θέσεων δεν προσμετρώνται τα μόρια προϋπηρεσίας στα Π.Α.γ.Ο. Για το λόγο αυτό οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε δυο πίνακες από τους οποίους στον 1ο πίνακα επιτυχόντες είναι οι 14 πρώτοι και στον 2ο πίνακα οι 4 που υπολείπονται για την κάλυψη των 18 θέσεων.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τον πίνακα.