/Πίνακες μοριοδότησης πρόσληψης προσωπικού στο Αλεξάνδρειο Δημοτικό Ωδείο Γιαννιτσών

Πίνακες μοριοδότησης πρόσληψης προσωπικού στο Αλεξάνδρειο Δημοτικό Ωδείο Γιαννιτσών

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΩΔΕΙΟΥ