/Περιοδική Έκθεση Σύγχρονης Κεραμικής “Πέλλα. Γεω-μετρία”

Περιοδική Έκθεση Σύγχρονης Κεραμικής “Πέλλα. Γεω-μετρία”