/Περιοδική Έκθεση Σύγχρονης Κεραμικής «Πέλλα. Γεω-μετρία»

Περιοδική Έκθεση Σύγχρονης Κεραμικής «Πέλλα. Γεω-μετρία»