/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η πράξη με τίτλο “Energy Efficiency in the cross border area as an indicative factor for environmental policy” και ακρωνύμιο “ENPOL-EE” έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας «Ελλάδα – πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2014-2020» .

Το εταιρικό σχήμα αποτελείται από το Δήμο Πέλλας που είναι επικεφαλής εταίρος, τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού και Αλληλεγγύης Δήμου Πέλλας, το Δήμο Νεγκότινο και το Σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νεγκότινο.

Η ΔΗΚΕΠΑΠ θα υλοποιήσει δράσεις που σχετίζονται με το ευρύτερο κοινό και την ευαισθητοποίηση του στον τομέα της ενεργειακής αποδοτικότητας και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των πολιτικών που σχετίζονται με αυτήν. Έχει αναλάβει να φέρει σε πέρας το υποέργο των δράσεων διαχείρισης με απευθείας ανάθεση και ένα υποέργο για τη διοργάνωση εκδηλώσεων που αφορούν την ενεργειακή αποδοτικότητα με διαδικασίες συνοπτικού διαγωνισμού. Ειδικότερα, θα διοργανωθούν:

1.Δύο διαγωνισμοί για μαθητές σχολείων του Δήμου με αντικείμενο σχετικό με την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση σε θέματα ενέργειας,

2.Μια διασυνοριακά στρογγυλή τράπεζα για το πολιτικό και επιστημονικό προσωπικό τοπικών φορέων με θέμα τις περιβαλλοντικές πολιτικές των δυο χωρών με έμφαση στην πολιτική της Ε.Ε. για το περιβάλλον,

3.Μια info day για το ευρύτερο κοινό στα Γιαννιτσά και

4.Ένας διαγωνισμός για τις τοπικές επιχειρήσεις που εφαρμόζουν ενεργειακές πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου που θα αναλάβει η ΔΗΚΕΠΑΠ είναι 43.028,00 ευρώ.

Στόχος του μέρους του προγράμματος που αναλαμβάνει η ΔΗΚΕΠΑΠ είναι η ευαισθητοποίηση των φορέων, αλλά και του κοινού (μαθητές, επιχειρηματίες) σε θέματα περιβάλλοντος που σχετίζονται με την παραγωγή και την κατανάλωση ενέργειας. Το συνολικό έργο περιλαμβάνει και έργα υποδομής, όπως τις ενεργειακές αναβαθμίσεις σχολείων του Δήμου Πέλλας στα Γυμνάσια Καρυώτισσας και Νέου Μυλοτόπου.

Από το Γραφείο Τύπου