/ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΚΕΠΑΠ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΚΕΠΑΠ

Αριθ. Πρωτ:591/26-07-2021

                                                                                                                           ΠΡΟΣ: ΚΑΡΔΑΜΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ GOLDEN

                                                                    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΛΛΑΣ   ενδιαφέρεται να αναθέσει την:«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΚΕΠΑΠ»