Αριθ. Πρωτ:998/18-11-2021

                                                                                                                            ΠΡΟΣ: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΗΛΙΑ

                                                                                                                               ΜΟΚΕΤΕΣ -ΚΟΥΡΤΙΝΟΞΥΛΑ

                                                           ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΛΛΑΣ   ενδιαφέρεται να αναθέσει την:«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΚΕΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΔΑΠ ΑμΕα.»