/Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ωρομίσθιων μουσικών με σύμβαση Ι.Δ. Ορισμένου Χρόνου διάρκειας 9 μηνών, Καθηγητή Πληροφορικής διάρκειας 9 μηνών και Εκπαιδευτών Καλλιτεχνικών Εργαστηριών διάρκειας 8 μηνών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ωρομίσθιων μουσικών με σύμβαση Ι.Δ. Ορισμένου Χρόνου διάρκειας 9 μηνών, Καθηγητή Πληροφορικής διάρκειας 9 μηνών και Εκπαιδευτών Καλλιτεχνικών Εργαστηριών διάρκειας 8 μηνών

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την πρόσκληση.