/Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ωρομίσθιου Καλλιτεχνικού Διευθυντή /τριας με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας 9 μηνών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ωρομίσθιου Καλλιτεχνικού Διευθυντή /τριας με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας 9 μηνών

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την πρόσκληση.