/Προσωρινός πίνακας κατάταξης πτυχιούχων φυσικής αγωγής για την υλοποίηση των προγραμμάτων «Άθληση για όλους» της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού

Προσωρινός πίνακας κατάταξης πτυχιούχων φυσικής αγωγής για την υλοποίηση των προγραμμάτων «Άθληση για όλους» της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού

Η μοριοδότηση των υποψηφίων έγινε με βασικό κριτήριο την ανεργία. Οι προκηρυσσόμενες θέσεις των Π.Φ.Α. για την ΔΗΚΕΠΑΠ είναι 18 με βάση τη νέα έγκριση προγραμμάτων μειωμένων κατά 30%.

Σύμφωνα με το Οργανωτικό Πλαίσιο των Π.Α.γ.Ο (ΦΕΚ 1774/τΒ/17.6.16) και με βάση τον πίνακα που ακολουθεί οι  ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 5 ημερών από 21 Οκτωβρίου και μέχρι τις 25 Οκτωβρίου 2019, στην γραμματεία της ΔΗΚΕΠΑΠ καθημερινά από τις 08.00π.μ. – 14.30μ.μ.

Για ποσοστό 20% (4 τέσσερεις) των θέσεων δεν προσμετρώνται τα μόρια προϋπηρεσίας στα Π.Α.γ.Ο. Για το λόγο αυτό οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε δυο πίνακες από τους οποίους στον 1ο πίνακα επιτυχόντες είναι οι 14 πρώτοι και στον 2ο πίνακα οι 4 που υπολείπονται για την κάλυψη των 18 συνολικά θέσεων.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τον πίνακα.