/Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δ.Σ.

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δ.Σ.

Γιαννιτσά 14-10-2019
Αρ. Πρωτ:2051
Προς : Μέλη διοικητικού συμβουλίου ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Π.

Θέμα : Πρόσκληση σε συνεδρίαση.

Την ημέρα Πέμπτη 17 Οκτωβρίου του έτους 2019 και ώρα 17:00, στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού και Ανάπτυξης Πέλλας (Πνευματικό Κέντρο Βόρεια πτέρυγα), θα συνέλθει σε τακτική συνεδρίαση το Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Π, σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’), με τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Συγκρότηση σε σώμα
  2. Ορισμός Πρακτικογράφου
  3. Ορισμός Νομίμου Εκπροσώπου και διαχειριστή
  4. Αμοιβή προέδρου και αποζημίωση μελών Δ Σ
  5. Απόφαση μεταβίβασης αρμοδιοτήτων Δ.Σ. σχετικά με Δημόσιες Συμβάσεις στον Πρόεδρο της επιχείρησης
  6. Απόφαση πρόσληψης καλλιτεχνικού διευθυντή στο Αλεξάνδρειο δημοτικό Ωδείο
  7. Διάφορα θέματα –αιτήσεις

Ο πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Π
Επιτροπάκης Αθανάσιος