/ΥΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ-COURIER

ΥΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ-COURIER

Αριθ. Πρωτ:32/10-01-2023

                                                                                                                           ΠΡΟΣ: ΑΤΜΑΤΖΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟ-ORANGE

                                                                                                                          ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΜΑΤΕΦΟΡΩΝ /COURIER

                                                                                                                           Στάμκου 37 Γιαννιτσά                                                                

                                                               ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΛΛΑΣ   ενδιαφέρεται να αναθέσει την: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ-COURIER