/ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΣΤΙΣ 10-11 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΣΤΙΣ 10-11 ΙΟΥΛΙΟΥ

Αριθ. Πρωτ:531

                                                                                                                                         ΠΡΟΣ: ΦΡΑΓΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ    

                                                                     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΛΛΑΣ   ενδιαφέρεται να αναθέσει την:

<<ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΣΤΙΣ 10-11 ΙΟΥΛΙΟΥ »