/ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.

Γιαννιτσά 24-03-2022

Αριθ. Πρωτ.: 357                                                                                                                                ΠΡΟΣ : ΔΗΜΟΣΝΕΤ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΛΛΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την

<<ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ>>