/ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αριθ. Πρωτ:98/01-02-2022

                                                                                                                               ΠΡΟΣ: ΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟ ΕΠ. ΣΤΑΥΡΟ,                                                                                                                                                              ΣΤ.ΔΡΑΓΟΥΜΗ 18 ΝΑΟΥΣΑ,

                                                                      ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΛΛΑΣ   ενδιαφέρεται να αναθέσει την:

« ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ