/Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δ.Σ.

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δ.Σ.

Γιαννιτσά 16-10-2019
Αρ. Πρωτ:2057
Προς: Μέλη διοικητικού συμβουλίου ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Π.

Θέμα: Πρόσκληση σε συνεδρίαση.

Την ημέρα Πέμπτη 17 Οκτωβρίου του έτους 2019 και ώρα 18:00μμ, στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού και Ανάπτυξης Πέλλας (Πνευματικό Κέντρο Βόρεια πτέρυγα), θα συνέλθει σε τακτική συνεδρίαση το Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Π, σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’), με τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Απόφαση πρόσληψης καθηγητών στο Αλεξάνδρειο δημοτικό ωδείο Γιαννιτσών.
 2. Απόφαση πρόσληψης καθηγητή στη σχολή πληροφορικής.
 3. Απόφαση πρόσληψης εκπαιδευτών στα καλλιτεχνικά εργαστήρια.
 4. Απόφαση καθορισμού διδάκτρων για την περίοδο διδασκαλίας 2019-2020 στο Αλεξάνδρειο δημοτικό ωδείο Γιαννιτσών.
 5. Απόφαση καθορισμού διδάκτρων για την περίοδο διδασκαλίας 2019-2020 στη σχολή πληροφορικής.
 6. Απόφαση καθορισμού διδάκτρων για την περίοδο εκπαίδευσης 2019-2020 στα καλλιτεχνικά εργαστήρια.
 7. Απόφαση υπογραφής της “Σύμβασης Χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Winbank” και της «Σύμβασης Χορήγησης Πρόσβασης στο Σύστημα Ηλεκτρονικών Πληρωμών e-PPS» με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω των παραπάνω Συστημάτων.
 8. Απόφαση έγκρισης μελέτης αριθ 74/2019 και δημοσίευση διακήρυξης για την Υλοποίηση της πράξης ENPOL-EE του προγράμματος INTERREG – IPA CBC CCI 2014 TC 16 I5CB 009 ΥΠ.2 – Διοργάνωση εκδηλώσεων για την ενεργειακή αποδοτικότητα, σύμφωνα με την διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού
 9. Απόφαση έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την Υλοποίηση της πράξης ENPOL-EE του προγράμματος INTERREG – IPA CBC CCI 2014 TC 16 I5CB 009 ΥΠ.2 – Διοργάνωση εκδηλώσεων για την ενεργειακή αποδοτικότητα, σύμφωνα με την διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού.
 10. Απόφαση ανοίγματος λογαριασμού στην τράπεζα Ελλάδος σύμφωνα με την απόφαση του Υπ.Οικονομικών αριθ ΦΕΚ 2680/01-07-2019 τεύχος Β΄
 11. Διάφορα θέματα – αιτήσεις

Ο πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Π
Επιτροπάκης Αθανάσιος