Αριθ. Πρωτ:451/14-06-2021                                                                                 ΠΡΟΣ: κ. ΒΕΪΚΟ ΠΑΥΛΟ                                                                             ΕΜΠΟΡΙΟ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ                                                        ΕΠΙΠΛΩΝ   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΛΛΑΣ   ενδιαφέρεται να αναθέσει την: « ΥΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ…

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ

Αριθ. Πρωτ:397/31-05-2021                                                                                                         ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ                                                            ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΛΛΑΣ   ενδιαφέρεται να αναθέσει την:        «   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ »

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Κ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ.

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ : 372/24-05-2021 ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Κ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΛΛΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ ΑΝΑΘΕΣΕΙ ΤΗΝ <<ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Κ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ>>  

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ.

Αριθ. Πρωτ:302/28-04-2021                                                                                                                ΠΡΟΣ:ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ                                                                                                      ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΛΛΑΣ   ενδιαφέρεται να αναθέσει την:«παροχή υπηρεσίας ασφάλισης οχήματος αρίθμου κυκλοφορίας ΕΕΗ 8013 » Σύμφωνα με τη διαδικασία της…

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Αριθ. Πρωτ:302/28-04-2021                                                                                                                                    ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ                                                               ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΛΛΑΣ   ενδιαφέρεται να αναθέσει την: «παροχή υπηρεσίας ασφάλισης οχήματος αρίθμου κυκλοφορίας ΕΕΗ 8013 » Σύμφωνα με τη διαδικασία…