ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΩΔΕΙΟΥ…

Αριθ. Πρωτ:531                                                                                                                                          ΠΡΟΣ: ΦΡΑΓΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                                                          ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΛΛΑΣ   ενδιαφέρεται να αναθέσει την: <<ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΣΤΙΣ 10-11 ΙΟΥΛΙΟΥ »

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ

Αριθ. Πρωτ:397/31-05-2021                                                                                                         ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ                                                            ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΛΛΑΣ   ενδιαφέρεται να αναθέσει την:        «   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ »

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Κ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ.

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ : 372/24-05-2021 ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Κ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΛΛΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ ΑΝΑΘΕΣΕΙ ΤΗΝ <<ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Κ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ>>  

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ για την…

Η μοριοδότηση των υποψηφίων έγινε με βασικό κριτήριο την ανεργία. Σύμφωνα με το Οργανωτικό Πλαίσιο των Π.Α.γ.Ο (ΦΕΚ 461/τΒ/14.2.20), και χωρίς να υπάρξουν ενστάσεις, καθώς και με βάση τον πίνακα που ακολουθεί επιτυχόντες στο νέο…

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ.

Αριθ. Πρωτ:302/28-04-2021                                                                                                                ΠΡΟΣ:ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ                                                                                                      ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΛΛΑΣ   ενδιαφέρεται να αναθέσει την:«παροχή υπηρεσίας ασφάλισης οχήματος αρίθμου κυκλοφορίας ΕΕΗ 8013 » Σύμφωνα με τη διαδικασία της…

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Αριθ. Πρωτ:302/28-04-2021                                                                                                                                    ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ                                                               ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΛΛΑΣ   ενδιαφέρεται να αναθέσει την: «παροχή υπηρεσίας ασφάλισης οχήματος αρίθμου κυκλοφορίας ΕΕΗ 8013 » Σύμφωνα με τη διαδικασία…