Πρόσκληση υποβολής προσφορών απ΄ ευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσίας…

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΛΛΑΣ ενδιαφέρεται για την: «απ΄ευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσίας Τεχνικού Ασφαλείας» Σύμφωνα με τη διαδικασία της απ ευθείας ανάθεση με βάση τον νέο Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και…

Πρόσκληση υποβολής προσφορών απ΄ ευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσίας…

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΛΛΑΣ ενδιαφέρεται για την: «απ΄ ευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσίας ιατρού εργασίας». Σύμφωνα με τη διαδικασία της απ΄ ευθείας ανάθεση με βάση τον νέο Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Αριθ. Πρωτ.897/14-6-2018 ΠΡΟΣ: κάθε ενδιαφερόμενο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΛΛΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την: ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΙΤΛΟΥ ΚΤΙΣΗΣ Σύμφωνα με…

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΛΛΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ» Σύμφωνα με τη διαδικασία της απ ευθείας ανάθεση με βάση τον νέο Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων , προμηθειών και υπηρεσιών(…

100 χρόνια από τη λήξη του 1ου Παγκοσμίου…

Σας προσκαλούμε να τιμήσετε με την παρουσία σας τη δέκατη τέταρτη εκδήλωση της 22ης περιόδου 2017 – 2018 του Ανοικτού Λαϊκού Πανεπιστημίου Γιαννιτσών, που διοργανώνεται από την Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Γιαννιτσών "Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ" με…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΛΛΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την: «παροχή υπηρεσίας ασφάλισης οχημάτων για ένα έτος και μέχρι του ποσού των 1.200,00€ με βασική κάλυψη, θραύση κρυστάλλων, οδική βοήθεια, νομική προστασία. »…