ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΧΑΛΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Αριθ. Πρωτ:555/18-05-2022                                                                                                          ΠΡΟΣ: ΤΣΙΤΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ                                                             ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΛΛΑΣ   ενδιαφέρεται να αναθέσει την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΧΑΛΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ  »

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ…

Γιαννιτσά 24-03-2022 Αριθ. Πρωτ.: 357                                                                                                                                ΠΡΟΣ : ΔΗΜΟΣΝΕΤ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΛΛΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την <<ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ>>

« ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ…

Αριθ. Πρωτ:189/21-02-2022                                                                                                                      ΠΡΟΣ: EPSILON HR/BUSINNES                                                                    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΛΛΑΣ   ενδιαφέρεται να αναθέσει την: « ΥΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2022-2023

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022.

Αριθ. Πρωτ:118/04-02-2022                                                                                                             ΠΡΟΣ: OPEN TECHNOLOGY SERVICES OTS                                                           ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΛΛΑΣ   ενδιαφέρεται να αναθέσει την: « ΥΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022

Ανάρτηση προσωρινών αποτελεσμάτων ΣΟΧ 1/2021 Προκήρυξης της ΔΗΚΕΠΑΠ

Σήμερα εκδόθηκαν και αναρτήθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της ΣΟΧ 1/2021 Προκήρυξης της ΔΗΚΕΠΑΠ για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, ΠΕ Νηπιαγωγών, ΠΕ.ΤΕ Εργοθεραπευτών και ΔΕ Κοινωνικών Φροντιστών. Για την θέση ΠΕ-ΤΕ Εργοθεραπευτών δεν κατατέθηκε καμία…

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ για την…

Η μοριοδότηση των υποψηφίων έγινε με βασικό κριτήριο την ανεργία. Οι προκηρυσσόμενες θέσεις των Π.Φ.Α. για την ΔΗΚΕΠΑΠ είναι 10 με βάση την απόφαση του Δ.Σ. 78/2021 της ΔΗΚΕΠΑΠ. Σύμφωνα με το Οργανωτικό Πλαίσιο των…