ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ για την…

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ για την υλοποίηση των προγραμμάτων «Άθληση για όλους» της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Πατήστε εδώ για να δείτε τον Προσωρινό ΠΦΑ 20-21  

Ανακοίνωση Πρόσληψης Ωρομίσθιου Προσωπικού (7 ατόμων Καθηγητών Μουσικής…

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190 , τις όμοιες του άρθρου 9 του Ν.3812/2009 καθώς και του Π.Δ 524/1980 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ…

Οριστικός πίνακας κατάταξης πτυχιούχων φυσικής αγωγής για την…

Η μοριοδότηση των υποψηφίων έγινε με βασικό κριτήριο την ανεργία. Οι προκηρυσσόμενες θέσεις των Π.Φ.Α. για την ΔΗΚΕΠΑΠ είναι 18 με βάση την έγκριση προγραμμάτων. Σύμφωνα με το Οργανωτικό Πλαίσιο των Π.Α.γ.Ο (ΦΕΚ 1774/τΒ/17.6.16), και…

Περιληπτική διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύμβαση παροχής…

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΛΛΑΣ Γιαννιτσά, 31 Οκτωβρίου 2019 Αρ. Πρωτ.: 2186 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «Υλοποίηση της πράξης ENPOL-EE του προγράμματος INTERREG - IPA CBC…

Προσωρινός πίνακας κατάταξης πτυχιούχων φυσικής αγωγής για την…

Η μοριοδότηση των υποψηφίων έγινε με βασικό κριτήριο την ανεργία. Οι προκηρυσσόμενες θέσεις των Π.Φ.Α. για την ΔΗΚΕΠΑΠ είναι 18 με βάση τη νέα έγκριση προγραμμάτων μειωμένων κατά 30%. Σύμφωνα με το Οργανωτικό Πλαίσιο των…

Ανακοίνωση για την πρόσληψη 18 Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής…

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού & Ανάπτυξης Πέλλας (ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Π.) με βάση την έγκριση ΦΕΚ3200/τβ/21-08-19 και προκειμένου να λειτουργήσει τα εκπαιδευτικά προγράμματα Μαζικού Αθλητισμού κατά την περίοδο 2019-2020 με την συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού θα…

Ανακοίνωση πρόσληψης Καλλιτεχνικού Διευθυντή /τριας με σύμβαση εργασίας…

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190 , τις όμοιες του άρθρου 9 του Ν.3812/2009 καθώς και του Π.Δ 524/1980 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ…